Εταιρική Διαφάνεια

Στοιχεία Εταιρείας

 • Επωνυμία εταιρίας: ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Ι.Κ.Ε.
 • Διακριτικός τίτλος: ΑΙΜΕΝΤ
 • Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΘΙΔΟΣ 190, Τ.Κ. 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Α.Φ.Μ. 801828257
 • Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας
 • Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 164099701000
 • Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • Εταιρικό Κεφάλαιο: € 3,00 που αντιστοιχούν σε 3 μερίδια
 • Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
 • Τηλ: 6948493963

Διαχειριστής και Εταίροι

 • Διαχειριστής: ΓΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Εταίροι: ΓΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δραστηριότητες

 • Κύριος ΚΑΔ: 72193000
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • Λοιποί ΚΑΔ: 58291000, 58293000, 62012900, 70221210, 80300000, 46511000, 95111001

Δημοσιεύσεις